hero

Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke

26.06.2024
Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke

„Informačný systém bol rozšírený o viaceré funkcionality, ktoré domácnostiam uľahčujú zadávanie nových žiadostí a umožňujú taktiež jednoducho aktualizovať údaje v žiadostiach, ktoré si zaregistrovali v minulosti. V Zelenej domácnostiam sme zachovali overené postupy a pridali sme niekoľko vylepšení,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Ľubica Šimková.

Zásadnou zmenou je, že domácnosti majú v novom systéme dlhší čas na výber zariadenia. Pri vypisovaní žiadosti už nemusia uvádzať konkrétny typ zariadenia, stačí si zvoliť druh a inštalovaný výkon. Výrobný typ zariadenia zadajú zhotovitelia až po inštalácii do žiadosti o preplatenie poukážky. Domácnosti si môžu žiadosti až do vydania poukážok upravovať.

Na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je v projekte do roku 2029 vyčlenených 151,6 milióna eur. Poradie registrácie a ani aktivácie žiadostí nie je v tejto fáze dôležité. Príspevky z projektu financovaného z Programu Slovensko je možné využiť na fotovoltické systémy, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, kotly na biomasu a veterné turbíny, ktoré boli inštalované po 30.10.2023. K dispozícii sú aktualizované všeobecné podmienky podpory a manuál k registrácii poukážok. O novinkách bude SIEA informovať na webinári, z ktorého bude zverejnený videozáznam.

Zdieľajte

solar panels

Solárna energia na dosah

Solárna energia je čistý, obnoviteľný zdroj energie, ktorý využíva slnečné žiarenie na výrobu elektriny alebo tepla. Investícia do solárnej energie nielenže znižuje náklady na energiu, ale tiež prispieva k ochrane životného prostredia a zníženiu uhlíkovej stopy.