1. Aká je životnosť kolektora?

Slnečný kolektor RAMZES je vyrobený z materiálov, na ktorých sa výrazne neprejavia známky zostarnutia ani po tridsiatich rokoch. Najcitlivejšou časťou slnečného kolektora je životnosť jeho absorbéra. Ramzes má vyrobený absorbér s klzne uchyteným registrom, kde je namáhanie na tepelné pnutie materiálov odstránené, ktoré obmedzuje jeho životnosť

2. Aká je návratnosť kolektora?

Otázka návratnosti je daná niekoľkými faktormi, ktoré sú dosť rozsiahle:

  • výška investície (obstarávacia cena solárneho systému), ktorá tvorí základ pre rozpočítanie na dobu návratnosti s porovnaním ceny palív potrebných na ohrev TÚV,
  • netreba zabudnúť aj na zníženie nákladov napr. na prevádzku a servis plynového kotla, ktorý je pri solárnom systéme o cca 6 mesiacov menej využívaný,
  • treba brať do úvahy aj hydraulický odpor slnečného kolektora. Ide o spotrebu elektrickej energie na pohyb teplonosnej kvapaliny,
  • ak je spotreba TÚV zohriatej slnkom vyššia, návratnosť sa skracuje,
  • pri našich cenových reláciach solárnych zostáv je v rodinných domoch návratnosť 5-6 rokov,
  • v zariadeniach so zvýšenou spotrebou TÚV (hotely, reštauračné zariadenia, kúpaliská a iné) je 2-3 roky.

3. Aké sú obstarávacie náklady solárneho systému?

Obstarávacie náklady každej solárnej zostavy sú rôzne. Rozdiel vzniká množstvom použitého materiálu – dĺžkou potrubia, množstvom teplonosnej kvapaliny. Pre presnejšiu informáciu o obstarávacích nákladoch jednotlivej solárnej zostavy je potrebná obhliadka alebo podrobný telefonický – emailový opis v prípade, že nejde o rozsiahlejší viac okruhový a kombinovaný solárny systém.

4. Aký je časový interval údržby a aké úkony zahŕňa?

Časové intervaly údržby sú uvádzané v montážnom návode na slnečný kolektor. Ich intervaly sú dané podľa technických vlastností jednotlivých komponentov a noriem.

5. Môže solárne zariadenie slúžiť aj na vykurovanie?

Solárne zariadenie môže slúžiť aj na podporu vykurovania, avšak nie ako jeho hlavný zdroj. Podporu vykurovania solárnym systémom treba využiť hlavne u budov s nízkymi tepelnými stratami. Výhodou pre solárne vykurovanie je aj podlahové nízkoteplotné kúrenie.

6. Koľko dní v roku môžeme využívať slnečné kolektory?

Reálne je možné využiť slnečnú energiu na Slovensku 8-9 mesiacov v roku, v slnečných oblastiach aj 10 mesiacov v roku.

7. Fungujú slnečné kolektory aj v zime?

Slnečný kolektor Ramzes funguje aj v zime, ale je obmedzený krátkou dobou slnečného svitu. Počas zimného obdobia je vhodnejšia kolmejšia poloha (náklon) slnečného kolektora 60o. Výkon je nižší pre nízke vonkajšie teploty.

8. Aké sú prevádzkové náklady solárneho systému?

Prevádzkovými nákladmi solárneho systému je spotreba elektrickej energie na chod cirkulácie teplonosnej kvapaliny v prípade, že je nútená. Ďalším nákladom je kontrola najmä mrazuvzdornej teplonosnej kvapaliny montážnou firmou 1 x za rok pred zimným obdobím (viď. montážny návod).

V prípade, že máte otázky, na ktoré ste v často kladených otázkach a ani na našom webe nenašli odpoveď, vyplňte náš kontaktný formulár (v záložke KONTAKT ) a my Vám v krátkej dobe zašleme odpoveď. Vaše otázky spolu s našim odpoveďami anonymne zverejníme na našom webe, aby poslúžili aj ostatným návštevníkom stránky.