1990

 • vznik firmy
 • predaj liatinových kotlov VIADRUS

1992

 • sériová výroba elektrokotlov Laugotherm anticorra

1994

 • prvé exporty elektrokotlov do Bulharska, Grécka a Ruska

1995

 • z hľadíska kvality výrobok splnil požiadavky a kritéria pre udelenie Certifikátu ochrannej značky kvality a Zlatej medaily SLOVAK GOLD

1997

 • rozšírenie výrobného programu o nízko emisné plynové kotly riadené termostaticky a digitálne

1999

 • udelenie Čestného uznania za výrobok nadštandardnej kvality – RACIOENERGIA
 • výroba Elektromagnetickej upravovne vody

2002

 • výstavba vlastných podnikateľských priestorov

2004

 • výroba slnečných kolektorov SUNNY RAY

2007

 • vývoj a začiatok výroby solárnych regulátorov CAMAC SR
 • rozšírenie výroby elektrokotlov do 105 kW pre vyššie tlaky

2009

 • firma má zavedený a plne využíva systém manažérstva kvality v súlade s normou EN ISO 9001 : 2008
 • certifikát  SOLAR KEYMARK  na slnečný kolektor SUNNY RAY testovaný v AIT (Rakúsko)

2011

 • vývoj novej technológie na výrobu absorbérov s vysokou schopnosťou prenosu tepla bez materiálového pnutia

2012

 • vlastné testovanie slnečného kolektora RAMZES

2013

 • výroba slnečného kolektora RAMZES
 • certifikovanie slnečného kolektora RAMZES s certifikátom SOLAR KEYMARK  v TSÚ Piešťany