Tradične Vám od roku 1992 ponúkame elektrické kotle v základných výkonoch 6, 12, 18 a 24 kW ktoré ešte dodnes slúžia v domácnostiach po celom území našej republiky. Dnes sa však dajú jednoducho užívateľom elektronicky programovať a výkon prispôsobovať, respektíve obmedzovať  po 2kW. Ďalšou výhodou je že, výkonové relátka sa v rámci programu kotla nestriedajú medzi sebou náhodne ale presne cyklicky!!! To znamená, že sa opotrebúvajú súčasne a tým nedochádza k nadmernému opotrebovaniu jednej súčiastky, ktorá má za následok potreby predčasného súvisu alebo ako to už dnes poznáme ,výmenu celej základovej dosky a nezriedka niekedy aj celého kotla. tzv. KAZÍTKA. Pre pohodlné elektrické kúrenie sme pre Vás vyvinuli elektrický kotol SYNCHRO, ktorý svojimi funkciami a prevedením uspokojí aj náročného užívateľa.

Elektrický kotol LAUGOTHERM Synchro je vhodný pre všetky typy ústredného kúrenia:

 • ústredné
 • podlahové

Možnosť prepojenia v kombinácii s iným druhom energie:

 • kotlom na pevné palivo
 • kotlom na plynné palivo
 • kolektorové so slnečnými kolektormi

Prednosti elektrokotla SYNCHRO:

 • Podsvietený LCD displej s hodinami reálneho času
 • Nerezová kotlová nádoba (záruka 7 rokov)
 • Integrovaný týždenný časový programátor ohrievača prípadne prietokového ohrevu TÚV s možnosťou jeho zapnutia a vypnutia 4x denne
 • Integrovaný izbový termostat s týždňovým programom a zmenou izbovej teploty 4x denne
 • Letný režim kotla
 • Nastavenie dobehu čerpadla pri vypnutí podľa potreby (prípadne aj neustály chod)
 • Chod pre ochranu podlahového kúrenia v kombinácií s radiátorovým kúrením
 • Expanzná nádrž 8 L
 • Poistný ventil
 • Ekvitermické riadenie
 • Riadenie trojcestného ventilu pre bojler alebo prietokový ohrev TÚV
 • Digitálne zobrazenie a snímanie tlaku so signalizáciou zníženia tlaku, prípadne odstavenie kotla z prevádzky, snímač tlaku je možné odstaviť z prevádzky (beztlakové kúrenie)
 • Pravidelné striedanie výhrevných telies v prevádzke
 • Signalizácia konkrétneho zlepeného relé a odstavenie kotla z prevádzky (počítanie cyklov zopnutia)
 • Modulácia výkonu kotla
 • Protimrazová funkcia
 • Odľahčenie výkonu
 • Obmedzenie výkonu
 • Slovné vypisovanie stavu kotla na LCD displeji a chybových hlásení, napr. kam kotol kúri, či je izbový termostat zapnutý alebo vypnutý, stav HDO prípadne ktorý komponent je poškodený
 • Možnosť kaskádového riadenia do neobmedzeného výkonu
 • Cena od 626€ s DPH

Súbory na stiahnutie

image-0image-1