Ponúkame Vám možnosť čerpania dotácie na solárne panely RAMZES cez program „Zelená domácnostiam“. Solárne panely spĺňajú všetky podmienky pre udelenie dotácie a sú certifikované Solar Keymark. 

Agendu ohľadom získania dotácie vybavíme za Vás!
 
Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0949 682 690 radi Vám poskytneme bližšie informácie.

Základné podmienky podpory pre rodinné domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú:

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ
 • tepelné čerpadlá

Malým zariadením v rodinných domoch je zariadenie:

 • na výrobu elektriny s výkonom do 10,8 kW
 • na výrobu tepla v budove pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie maximálne do výkonu 1 MW


Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú:

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako:

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Domácnosť sa podpisom zmluvy zaväzuje prevádzkovať zariadenie v súlade s aktualizovanými podmienkami podpory minimálne počas 5 rokov od účinnosti zmluvy. NOVÉ

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.